Sydamerika


1999 Sydamerika

Min tur til Sydamerika i 1999 Vi tog afsted for at besøg vores familie, som bor i Paraguay. Det var en spændende tur hvor vi kom til at se noget af arbejdet med folk fra fattigkvartererne i Asunción. Vi kom også forbi et børnehjem i Argentina hvor vi også besøgte […]